Hedef ve Politikalarımız

2019 YILI KALİTE HEDEFLERİ

Alagözler A.Ş. olarak 2019 yılında ulaşmayı planladığımız hedeflerimiz aşağıdaki şekildedir:

 • Müşteri Memnuniyetimizi 2018 yılına göre % 1 arttırarak % 93 civarında tutmak,
 • Satış performansımızı 2018 yılına göre % 20 arttırmak,
 • Çalışanlarımıza 2018 yılına göre kalite, çevre ve İSG konularında % 2 arttırarak kişi başı toplam 23 saat eğitim vermek,
 • 2018 yılına göre ciromuzu % 30 arttırmak,
 • Atık oranımızı % 3 azaltmak,
 • 2018 yılına göre % 5 enerji tasarrufu sağlamak’tır.

ENTEGRE SİSTEM POLİTİKASI

Tüm çalışanlarımızın tam iştiraki ile, sürekli iyileştirmeyi taahhüt ettiğimiz Entegre Sistem politikamız aşağıdaki gibidir:

 • Ulusal ve Uluslararası standartlara uygun,
 • Rekabet edebilir maliyet ve en yüksek kalite.
 • Müşteri ihtiyacının ve koşullarının iyi anlaşılması,
 • Ürün/Hizmetin ihtiyaç ve şartlara uygun olarak    

      sunulması.

 • Sorumluluk ve yetki sınırlarının ve kalite ilkelerinin

  personele öğretilerek benimsetilmesi.

 • Eğitimli ve deneyimli personelimizle İSG kural ve talimatlarına uyarak, riskleri minimize ederek, kazaların oluşmasına engel olmak,
 • Uygunluk yükümlülüklerini yerine getirdiğimizi taahhüt ederek,
 • Mevcut kaynakları etkin ve verimli kullanmak,
 • Olumsuz çevre etkilerini azaltmak için, kirliliğin önlenmesi ve kaynakta azaltım faaliyetleri yürütmek,
 • Zamanı doğru kullanarak, ölçülebilir ve ulaşılabilir hedefler doğrultusunda standart bir yönetim politikası yürütmek,
 • Çevre bilincinin arttırılmasına yönelik faaliyetleri arttırarak, ürünlerimizi çevreye ve doğaya saygılı olarak üretmek,
 • Uygulanabilir tüm şartlar ile güncel yasal şartları yerine getirmek,
 • Faaliyetlerimizin çevreyi olumsuz yönde etkilememesini sağlamak.